Edukacja

Jednym z najważniejszych obszarów mogących stymulować odpowiednie działania, które przyczynią się do sukcesu w walce z COVID-19 jest edukacja.

W odpowiedzi na wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące przeprowadzenia w szkołach akcji szczepień profilaktycznych przeciwko COVID-19 dla uczniów w wieku 12-18 lat, jak również zapotrzebowanie szkół w zakresie modyfikacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego o treści związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i profilaktyką chorób zakaźnych, pracownicy Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego opracowali bezpłatne materiały edukacyjne, które pomogą Państwu w przeprowadzeniu akcji informacyjnej na temat profilaktyki COVID-19 wśród uczniów.

Opracowane scenariusze edukacyjne są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego.

Scenariusze edukacyjne

Scenariusz „Szczepienia ochronne” – lekcja nr 3,  powstał, w odpowiedzi na rozpowszechniane, głównie za pomocą mediów społecznościowych, mylne informacje o znaczeniu szczepień ochronnych. Liczba oraz zasięg fake newsów dotyczących szczepień, czyli nieprawdziwych lub częściowo nieprawdziwych wiadomości, wzrosła podczas pandemii COVID-19. Dlatego realizując scenariusz, uczniowie poznają istotną rolę, jaką pełnią szczepienia ochronne w zapobieganiu chorobom zakaźnym i ich powikłaniom.

Scenariusz “Odporność – lekcja nr 2, profilaktyka, szczepionka” pozwoli uczniom na powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu odporności organizmu. Uczniowie dowiedzą się o podstawowych zasadach profilaktyki podczas pandemii COVID-19 oraz odpowiedzą na pytanie, czy programy szczepień mogą zatrzymać pandemię.

Scenariusz “Wirus, wariant, szczep” – lekcja nr 1, pozwoli uczniom na powtórzenie i utrwalenie wiadomości o wirusach. Uczniowie dowiedzą się, dlaczego tak ważne jest badanie materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w kontekście rozwoju pandemii COVID-19. Podczas zajęć skorzystają z Interaktywnej mapy rozwoju COVID-19, która umożliwi im śledzenie pochodzenia i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w czasie.

Poniższe scenariusze edukacyjne mogą być realizowane niezależnie. Opracowane materiały i scenariusze edukacyjne zostały przygotowane przez zespoły eksperckie jako materiały pomocnicze dla nauczycieli lekcji biologii oraz materiały wspierające lekcje wychowawcze w zakresie COVID-19

Pobierz plakaty informacyjne: