Konkurs

Konkurs dla szkół podstawowych

Temat: Superbohaterowie w walce z pandemią

Wyniki konkursu

Ocena jury

Jury Konkursowe dokonało oceny wartości merytorycznej oraz walorów Prac konkursowych według następujących kryteriów:

 1. oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu Konkursu;
 2. walory artystyczne pracy (kompozycja, estetyka, technika wykonania pracy);
 3. oryginalność formy.

 

Jury Konkursowe postanowiło nagrodzić autorów następujących prac:

Kategoria 1 (klasy 1-3)

Agnieszka Kasprzak
Szkoła Podstawowa im. Franciszka Mickiewicza w Rożnowie

Kategoria 2 (klasy 4-8)

Sofiia Orishchenko
Zespół Szkolno-przedszkolny nr 11, Szkoła Podstawowa nr 17 im.J.I.Kraszewskiego w Poznaniu

Ocena publiczności

Na podstawie wyników głosowania Internautów Jury konkursu stwierdza, że laureatami konkursu w Głosowaniu publiczności zostają:

Kategoria 1 (klasy 1-3)

Helena Karolak
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni

Kategoria 2 (klasy 4-8)

Antonina Zając
Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im s. Anzelmy Marii Matuszczak w Ostrowie Wielkopolskim

Głosowanie publiczności

Głosowanie w kategorii I

Klasy I - III. Tutaj możesz oddać jeden głos w ciągu 24 godzin.

Głosowanie w kategorii II

Klasy IV - VIII. Tutaj możesz oddać jeden głos w ciągu 24 godzin.

Pandemia COVID-19 zmieniła świat. W tym czasie mogliśmy zauważyć, że nie każdy bohater nosi pelerynę, a drobne gesty lub przełomowe odkrycia naukowe przyczyniły się walki z pandemią.


Weź udział w konkursie „Superbohaterowie w walce z pandemią” i przedstaw własną interpretację tematyki bohaterstwa w czasach pandemii COVID-19.

Prace konkursowe

Wykonaj prace konkursową lub multimedialną, według poniższych wskazówek:

Jeśli jesteś uczniem klas I-III:

wykonaj pracę plastyczną (plakat lub ilustrację), przedstawiającą bohatera/-ów w walce z pandemią COVID-19 pod tytułem „Superbohaterowie w walce z pandemią”.

Jeśli jesteś uczniem klas IV-VIII:

wykonaj pracę multimedialną (np. film, animację, teledysk, grę komputerową), przedstawiającą bohatera/-ów w walce z pandemią COVID-19 pod tytułem „Superbohaterowie w walce z pandemią”.

Zasady konkursu

Krok 1

Uczniowie I-III wykonują plakat/ilustrację, a uczniowie klas IV-VIII pracę multimedialną na powyższy temat.

Krok 2

Prace konkursowe wykonane zgodnie z Regulaminem zgłasza w imieniu uczniów nauczyciel.

Krok 3

Prace oceniać będzie: jury konkursowe oraz publiczność poprzez stronę www

Krok 4

Finał konkursu i ogłoszenie wyników: w ramach finału odbędzie się wizyta w Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego w Poznaniu.

Cele konkursu

 • Kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych wśród uczniów;
 • zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na szlachetne i godne pochwały postawy, które stanowią wzór do naśladowania;
 • zachęcenie do twórczego, wizualnego zinterpretowania tematyki bohaterstwa w czasach pandemii COVID-19;
 • stworzenie warunków dla rozmowy dorosłych (pedagogów, rodziców, opiekunów) z dziećmi i ich edukacji w zakresie pracy na rzecz wspólnoty;
 • zwiększenie zainteresowania społecznego wykorzystaniem elektronicznych usług publicznych poprzez promocję projektu REGIONAL COVID-HUB.

Nagrody

Profesjonalny mikroskop świetlny klasy edukacyjnej Nikon Eclipse Ei

ZESTAW ZAWIERA:

 • Adapter do fotografowania smartfonami na mikroskopie
 • 4 obiektywy Nikon o powiększeniu 4x, 10x, 40x, 100x.

Nagrody dla zwycięskich szkół

 • Nagroda Jury w kategorii klas I – III
 • Nagroda Jury w kategorii klas IV – VIII
 • Nagroda Publiczności w kategorii klas I – III
 • Nagroda Publiczności w kategorii klas IV – VIII

 

Nagrody indywidualne

 • Nagrody dla autorów zwycięskich prac (gry/klocki edukacyjne)

Pobierz plakat konkursowy:

Pobierz regulamin konkursu:

Prześlij pracę konkursową

Weź udział w konkursie

Zgoda na udział ucznia w Konkursie „AI4Youth Sztuczna Inteligencja dla Młodzieży”

Oświadczenie o zgłoszeniu Pracy konkursowej w Konkursie Superbohaterowie w walce z pandemią

Przygotowanie Pracy konkursowej i dokumentacji

Patronat honorowy

Marszałka Województwa Wielkopolskiego