Informacja o plikach cookies, przetwarzaniu danych osobowych i polityce prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem który ustala cele i sposoby przetwarzania danych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań (zwany dalej Instytut).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na dpo@ibch.poznan.pl.
 3. System przetwarzać będzie Twoje dane takie jak:
  1. imię i nazwisko, adres e-mail – w celu utworzenia konta;
  2. wizerunek i głos – w celu korzystania z usługi wideokonferencji;
  3. nazwę instytucji;
  4. numer IP – adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do e-usług  „Platformy “REGIONAL COVID-HUB””.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi online na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust.1 lit.a RODO) lub wyrażonej bądź zaaprobowanej zgody Twojego rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. W związku z realizacją usługi Twoje dane mogą zostać ujawnione zewnętrznym podmiotom takim jak organy publiczne lub osoby trzecie (którzy zgłoszą stosowne żądanie, opierając się na ważnej podstawie prawnej), a także innym użytkownikom systemu.
 6. Okres przechowywania Twoich danych osobowych przez Instytut zależy od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania. Co do zasady Twoje dane będziemy przetwarzać:
  1. aż do momentu, w którym zakończymy świadczenie danej usługi, w szczególności do czasu usunięcia konta;
  2. aż do czasu wycofania wyrażonej zgody (jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych była Twoja lub Twojego rodzica bądź opiekuna prawnego zgoda i stanowi to podstawę przetwarzania danych).W przypadku braku przesłanki do przetwarzania danych, dane zostaną zanonimizowane lub usunięte.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Ty albo Twój rodzic/opiekun prawny możecie żądać przekazania informacji o przetwarzaniu Twoich danych (o celach, podstawach prawnych, zakresie posiadania danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia Twoich danych);
  2. prawo do sprostowania – Ty albo Twój rodzic/opiekun prawny możecie żądać poprawienia Twoich danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do usunięcia danych – Ty albo Twój rodzic/opiekun prawny możecie żądać usunięcia Twoich danych, gdy:
   1. Twoje dane nie są już niezbędne dla celów, dla których je zebraliśmy,
   2. została wycofana zgodę na przetwarzanie a była to jedyna podstawa przetwarzania,
   3. został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych,
   4. Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
   5. Twoje dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – Ty albo Twój rodzic/opiekun prawny możecie żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych, wtedy gdy:
   1. Twoje dane są nieprawidłowe (wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych przez okres, który będzie nam potrzebny na zweryfikowanie ich poprawności),
   2. została wycofana zgodę na przetwarzanie a była to jedyna podstawa przetwarzania,
   3. stwierdzono, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, ale Ty albo Twój rodzic/opiekun prawny uznacie, żebyśmy ich nie usunęli,
   4. Twoje dane nie są nam już potrzebne, ale mogą być Tobie potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń,
   5. Ty albo Twój rodzic/opiekun prawny wniesiecie sprzeciw wobec przetwarzania danych
  5. prawo do wycofania zgody – Ty albo Twój rodzic/opiekun prawny macie prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Ty albo Twój rodzic/opiekun prawny jeżeli uznacie, że doszło do popełnienia naruszenia, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 8. Podanie przez Ciebie danych określonych w formularzu rejestracji jako obowiązkowe jest konieczne, abyśmy mogli założyć i obsługiwać Twoje konto. Jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usługi.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności w związku ze zmianą zakresu świadczonych usług ale także sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

Pliki cookies na naszych stronach

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego ze stron internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie Internetowej lub potwierdzeniu, że dany Użytkownik widział określone treści z danej witryny Internetowej.

Niniejszy serwis internetowy może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer usługi WWW na komputerze użytkownika, które tenże serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.

Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu; w niektórych przypadkach ich użycie jest niezbędne do poprawnego funkcjonowania usług udostępnianych przez serwis internetowy.

Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostawcy programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług internetowych.

Jednocześnie informujemy, że właściciele serwisu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników poprzez linki umieszczone w naszym serwisie.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/