wirus

Безкоштовна вакцинація проти COVID-19 для іноземців української національності

У рамках Національної програми вакцинації проти Covid-19 Міністр Охорони Здоров’я запровадив можливість безкоштовної вакцинації іноземців української національності. Ці щеплення доступні як для дорослих старше 18 років, так і для дітей, яким 5 років.

Wizualizacja stanu i dynamiki pandemii

e-Usługa wizualizacji stanu i dynamiki pandemii COVID-19 na bazie danych dostarczanych przez Ministerstwo Zdrowia w kompleksowy i intuicyjny sposób pozwala na śledzenie na terenie Wielkopolski i jej powiatów dynamiki przebiegu i aktualnego stanu pandemii COVID-19.  

Celem usługi podnoszenie ogólnorozumianej świadomości społecznej oraz wsparcie decydentów (przedstawicieli ośrodków medycznych, administracji rządowej, jednostek samorządowych, przedsiębiorców oraz obywateli) w podejmowaniu w oparciu o zweryfikowane i oficjalne dane racjonalnych i świadomych decyzji związanych z pandemią COVID-19. Dla poszczególnych dni usługa w formie liczbowej, tabelarycznej, wykresów i map prezentuje przyrostowe i zagregowane dane dla najważniejszych parametrów epidemicznych takich jak liczba aktywnych przypadków, liczba zgonów, ozdrowieńców, zapadalność, etc.

Interaktywna mapa rozwoju COVID-19

Aplikacja genomicznej mapy pandemii pozwala na prześledzenie ewolucji SARS-CoV-2 w czasie i jego rozprzestrzeniania się na terenie Wielkopolski. Dzięki danym pochodzącym z sekwencjonowania nowej generacji materiału genetycznego wirusa wyznaczane są mutacje w ich genomach, będące podstawą do zbudowania prezentowanej mapy. 

Dzięki dużemu wachlarzowi funkcji aplikacja dostarcza informacji na temat tempa akumulacji mutacji, dynamiki ich przyrostu w czasie oraz rozmieszczenia geograficznego. Dla lepszego kontekstu oceny rozwoju pandemii w Wielkopolsce prezentowane są także dane o zmienności genetycznej SARS-CoV-2 z pozostałych regionów Polski i innych krajów Europy. Genomiczna mapa pandemii jest stale rozszerzana o kolejne sekwencje genomowe wirusa w celu zbudowania jak najpełniejszego obrazu rozwoju pandemii.

Komunikacja multimedialna

Opracowana e-usługa multimedialna zapewni wsparcie wideokonferencyjne i multimedialne dla zdalnej pracy zespołów naukowych oraz kryzysowych powołanych do walki z pandemią. Głównym celem e-usługi będzie udostępnienie w ramach platformy REGIONAL COVID-HUB łatwego w użyciu, bezpiecznego, łatwo skalowalnego i nieodpłatnego rozwiązania wideokonferencyjnego jako alternatywy dla rozwiązań komercyjnych.

Wdrożona e-usługa pozwoli użytkownikom dynamicznie tworzyć wirtualne sale wideokonferencyjne dla konferencji w trybie 1-do-1 lub dla wielu użytkowników. Główną zaletą zaproponowanego podejścia do komunikacji multimedialnej w ramach tej usługi jest fakt, że nie ma potrzeby instalowania żadnego oprogramowania klienckiego po stronie użytkownika, ponieważ większość nowoczesnych przeglądarek zarówno na laptopach, jak i urządzeniach mobilnych. Proponowana e-usługa wideokonferencji przy zachowaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa zapewni możliwość komunikacji audio/wideo, możliwość udostępniania innym użytkownikom ekranu, wymianę komunikatów tekstowych oraz przekazywanie sobie przez użytkowników konferencji w prosty sposób plików i danych tak aby wspierać ich zdalną pracę.

 

Dane biomedyczne i epidemiologiczne

Organizacja i synchronizacja prac nakierowanych na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 wymaga powołania zespołów badawczych i kryzysowych oraz wirtualnego współdzielenia  różnych istotnych danych i elektronicznych dokumentów. Podstawowym celem tej e-usługi będzie stworzenie bezpiecznej i efektywnej wirtualnej przestrzeni do zbierania danych i wymiany dokumentów zintegrowanej w transparentny sposób z bazowymi i specjalistycznymi e-usługami platformy.

W ramach e-usługi użytkownicy będą mogli zarządzać danymi tworząc ich logiczną strukturę oraz w wydajny i intuicyjny sposób je wprowadzać, pobierać i współdzielić. W ramach e-usługi możliwe będzie przypisywanie danym etykiet i metadanych, zaawansowane wyszukiwanie danych, ich szybki podgląd, opisywanie i komentowanie. Dostęp do e-usługi odbywać się będzie zarówno z poziomu przeglądarki jak i przy pomocy dedykowanego interfejsu programistycznego (API) zgodnego z obowiązującymi standardami interoperacyjności, otwartości danych i dobrymi praktykami inżynierskimi.

Wsparcie diagnostyki COVID-19

Istotnym elementem zwalczania pandemii COVID-19 jest szybka diagnostyka zakażeń SARS-CoV-2. Naprzeciw zapotrzebowaniu na szybkie i zautomatyzowane wspomaganie diagnostyki wychodzą metody sztucznej inteligencji, które umożliwiają stworzenie modeli dokonujących wstępnej identyfikacji pacjentów potencjalnie chorych w oparciu o dane obrazowe pochodzące ze zdjęć rentgenowskich (RTG), tomografii komputerowej (CT), rezonansu magnetycznego (MRI) oraz innych informacji takich jak np. objawy kliniczne.

 Koronawirus SARS-CoV-2 oprócz objawów takich jak: wysoka gorączka, utrata powonienia i smaku, czy suchy kaszel, może powodować zapalenie płuc, które prowadzi do łatwych do identyfikacji na zdjęciach RTG zmian w obrębie tkanek. Eksperci są w stanie odróżnić bakteryjne zapalenie płuc od tego powodowanego przez SARS-CoV-2. W celu wsparcia diagnostyki COVID-19 zostanie opracowana dedykowana e-usługa, która umożliwi przeprowadzenie procesu uczenia modeli sztucznej inteligencji na danych z różnych źródeł, w szczególności danych obrazowych, a następnie klasyfikację pacjentów pod kątem zarażenia SARS-CoV-2.

Interaktywne przetwarzanie danych

Zrozumienie budowy SARS-CoV-2 oraz wiedza o mechanizmach namnażania i transmisji wirusa w organizmie gospodarza są podstawą opracowania skutecznych metod profilaktyki, diagnostyki i terapii zakażeń. Podstawowe informacje dotyczące struktury i funkcjonowania wirusa zapisane są w jego genomie.

Dzięki nowoczesnym technikom biologii molekularnej, w szczególności sekwencjonowaniu nowej generacji (NGS) możliwe jest poznanie pełnych sekwencji genomów wirusowych. Dysponując sekwencjami genomów wirusowych wyizolowanych od różnych zakażonych osób, można następnie przeprowadzić analizę zależności pomiędzy nimi, sprawdzać w jaki sposób wirus ewoluował, zmutował oraz jak wyglądała jego droga transmisji pomiędzy różnymi mikro-regionami Wielkopolski, regionami czy krajami na świecie. W efekcie wdrożenia e-usługi użytkownicy naukowi z poziomu przeglądarki internetowej uruchomionej na dowolnym mobilnym lub stacjonarnym urządzeniu w intuicyjny i interaktywny sposób będą mogli uruchomić zaawansowane symulacje, wieloaspektową analizę oraz obróbkę danych wejściowych i wynikowych, jak również przedstawić graficznie wyniki przeprowadzonych analiz.