Jak uzyskać dostęp do usług

Moja instytucja nie ma jeszcze dostępu do e-usług

Zintegrowana platforma informatyczna e-usług dedykowanych badaniu różnych zagadnień pandemii COVID-19 i wirusa SARS-CoV-2 oraz wspieraniu działań mających na celu przeciwdziałanie ich skutkom w Wielkopolsce może być dostępna także dla Państwa.

W ramach PROJEKTU REGIONAL COVID-HUB udostępnione zostały Państwu e-Usługi wspierające szeroko rozumiane procesy analizy, monitorowania i przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Część z nich dostępna jest po zalogowaniu, część jest otwarta i nie wymaga logowania.

e-UsługaDostępność
Wizualizacja stanu i dynamiki pandemii [otwarta]
Interaktywna mapa rozwoju COVID-19[otwarta]
Komunikacja multimedialna[otwarta]
Dane biomedyczne i epidemiologiczne[wymaga zalogowania]

Aby uzyskać kody dostępu do e-usług wypełnij formularz rejestracyjny. Formularz wypełnia osoba posiadająca stosowne umocowanie od instytucji, w której pracuje. Otrzymując kody staje się instytucjonalnym administratorem. 

Moja instytucja ma już dostęp do e-usług

Aby założyć konto na Platformie REGIONAL COVID-HUB należy:

  1. Uzyskać od administratora w swojej instytucji kod dostępu do Platformy. 
  2. Wejść na stronę dowolnej usługi platformy REGIONAL COVID-HUB wymagającej logowania i kliknąć przycisk „Zaloguj się”.
  3. Po przekierowaniu na stronę systemu uwierzytelniania należy wybrać opcję „Rejestracja”:
  4. Wypełnić formularz rejestracyjny i kliknąć przycisk „Rejestracja”:
  5. Zaakceptować politykę prywatności poprzez zaznaczenie zgody, a następnie kliknięcie przycisku „Akceptuj”:
  6. System uwierzytelniania wyświetli informację o konieczności potwierdzenia adresu email:
  7. Na adres podany w kroku 3 zostanie wysłany email z instrukcję oraz linkiem, który należy kliknąć:
  8. Po kliknięciu wprowadzić kod otrzymany od swojej instytucji i kliknąć przycisk „Zatwierdź„:
  9. Twoje konto na platformie zostało aktywowane i przypisane do Twojej instytucji.