Technika na usługach medycyny

In,A,Modern,Laboratory,Two,Scientists,Conduct,Experiments.,Chief,Research

Współczesna medycyna to nie tylko leki i innowacyjne formy terapii, ale również stosowanie zaawansowanych technologii. Przy ich wykorzystaniu naukowcy poznańskiego Instytutu Chemii Bioorganicznej opracowali polski test na koronawirusa. Obecnie pracują nad wirtualnym modelem pandemii COVID-19.

Polscy naukowcy od lat pracują nad rozwiązaniami, pomagającymi ratować i chronić życie człowieka. W ostatnich latach medycyna otrzymała kolejny oręż w postaci technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki cyfrowym rozwiązaniom mocno rozwinął się w Polsce system e-medycyny. Wiele aplikacji dedykowanych jest lekarzom, pielęgniarkom czy ratownikom medycznym. Pozwalają one gromadzić dane i monitorować parametry dotyczące chorych. Dają też dostęp do danych praktycznie w każdym miejscu i czasie. Digitalizacja medycyny to jednak nie tylko praktyczne aplikacje, ale również rozbudowane projekty teleinformatyczne zbierające i przetwarzające potężne dane, wykorzystywane w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu chorych. Nad takim rozwiązaniem pracują obecnie naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk oraz afiliowanego przy Instytucie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Przy wsparciu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 powstać ma pionierskie w skali kraju narzędzie informatyczne ukazujące skalę COVID-19 w regionie, w czterech głównych obszarach: epidemiologicznym, naukowym, klinicznym oraz społecznym. Pozwoli to ulepszyć procedury ochrony przed przyszłymi zagrożeniami…

Przeczytaj więcej