Metodyka

 1. Źródła danych:
  • dane epidemiologiczne dotyczące liczby zachorowań, wyzdrowień, zgonów, przypadków kwarantanny i szczepień – Ministerstwo Zdrowia – Ministerstwo Zdrowia;
  • dane populacyjne dotyczące liczby ludności w kraju, województwie i powiatach – Główny Urząd Statystyczny;
  • dane genomiczne dotyczące liczebności poszczególnych wariantów SARS-CoV-2 – GISAID, dane własne ICHB PAN;
  • dane genomiczne dotyczące występowania SARS-CoV-2 w sieci kanalizacyjnej AQUANET S.A dla Miasta Poznania i powiatu poznańskiego – AQUANET S.A.
 2. Dane epidemiologiczne aktualizowane są każdego dnia, najpóźniej do godzin wieczornych. Dane genomiczne dotyczące liczebności wariantów SARS-CoV-2 aktualizowane są co nieregularmuch tygodniowych odstępach.
 3. Podstawowe wskaźniki epidemiologiczne:
  • współczynnik zachorowań = średnia nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 zarejestrowanych w ciągu ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wyświetlanego obszaru; progi bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi Kancelarii Premiera Rady Ministrów
  • współczynnik śmiertelności = średnia zgonów spowodowanych COVID-19 (w tym współwystąpienia COVID-19 z innymi chorobami) odnotowanych w ciągu ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców;
  • nowe przypadki = dzienna liczba osób z pozytywnym wynikiem testu na SARS-CoV-2 zaraportowanych przez laboratoria diagnostyczne do systemu EWP;
  • suma wszystkich przypadków = liczba osób z pozytywnym wynikiem testu na SARS-CoV-2 zanotowanych łącznie od 19.05.2020 r.
  • aktywne przypadki = różnica pomiędzy dzienną liczbą nowych przypadków a liczbą wyzdrowień i zgonów w analogicznym przedziale czasowym;
  • zgony = liczba osób zmarłych w ciągu doby wyłącznie z powodu COVID-19 lub współistnienia COVID-19 z innymi chorobami;
  • całkowita liczba zgonów = liczba zgonów spowodowanych COVID-19 (w tym współwystąpienia COVID-19 z innymi chorobami) zanotowanych łącznie od 19.05.2020 r.
  • nowe kwarantanny = dobowy przyrost liczby osób poddanych kwarantannie;
  • liczba osób przebywających na kwarantannie = suma wszystkich osób przebywających danego dnia na kwarantannie;
  • dzienna liczba wykonanych testów = dobowa suma wykonanych testów diagnostycznych, uwzględnia testy molekularne, antygenowe i komercyjne;
  • pozytywne testy = procent dziennej liczby wykonanych testów diagnostycznych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, które dały wynik dodatni;
  • zaszczepieni pierwszą dawką = suma liczby osób zaszczepionych pierwszą dawką szczepionek: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, oraz liczby osób zaszczepionych jedną dawką szczepionki Johnson&Johnson, liczona łącznie od 24.12.2020 r.
  • w pełni zaszczepieni = suma liczby osób zaszczepionych drugą dawką szczepionek: Pfizer, Moderna, AstraZeneca oraz liczby osób zaszczepionych jedną dawką szczepionki Johnson&Johnson, liczona łącznie od 19.01.2021 r.
 4. W związku ze wstecznymi korektami w systemie raportowym na stronach gov.pl, dla poziomu wojewódzkiego i powiatowego kumulatywne liczby osób zakażonych, zmarłych oraz przebywających na kwarantannie mogą się różnić od tych raportowanych na stronach gov.pl
 5. Ze względu na jakość danych, suma szczepień w poszczególnych powiatach może nie być równa całkowitej liczbie szczepień w województwie.
 6. Wykresy przedstawiające zmienność genetyczną SARS-CoV-2 nie oddają absolutnego udziału poszczególnych wariantów występujących wśród wszystkich zakażonych osób w danym przedziale czasu, a jedynie procentowy rozkład wariantów wirusa w puli wybranych próbek, które poddano sekwencjonowaniu. W związku z tym, prezentowane dane nie powinny służyć do szacowania częstości występowania wariantów SARS-CoV-2 w populacji. Podział wariantów zgodny z ECDC.