Odporność, profilaktyka, szczepionka

Scenariusz edukacyjny
Wprowadzenie

Scenariusz „Odporność, profilaktyka, szczepionka” powstał, aby promować wśród uczniów, a za ich sprawą wśród szeroko pojętej społeczności szkolnej, nawyki zmniejszające narażenie na zakażenie się wirusem SARS-CoV-2.
Powszechnie wiadomo, że wirus ten wywołuje chorobę COVID-19, a zakażenia odnotowano prawie na całym świecie.
Podczas zajęć uczniowie przypomną sobie i utrwalą wiadomości z zakresu odporności organizmu, poznają podstawowe zasady profilaktyki podczas pandemii COVID-19 oraz odpowiedzą
na pytanie: Czy szczepionki zatrzymają pandemię?

Cele edukacyjne

Uczeń:

 • Omawia działanie układu odpornościowego.
 • Wymienia czynniki chorobotwórcze.
 • Rozróżnia odporność swoistą i nieswoistą.
 • Wymienia zasady profilaktyki podczas pandemii COVID-19. 6.
 • Omawia sposób działania szczepionek.
 • Uzasadnia konieczność szczepień.
 • Prezentuje publicznie efekty swojej pracy.
 • Przekazuje prawidłowo informację zwrotną.

Czego potrzebujesz

 • scenariusz lekcji,
 • komputer/tablet z dostępem do Internetu,
 • prezentacja multimedialna.

Podstawa programowa

Wymagania ogólne. Uczeń:

 1. Posługuje się podstawową terminologią biologiczną.
 2. Interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między zjawiskami, formułuje wnioski.Wymagania szczegółowe. Uczeń:

 1. Przedstawia drogi rozprzestrzeniania się i zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez wirusy (grypa, ospa, różyczka, świnka, odra, AIDS).
 2. Podaje wskazania do zastosowania oraz uzasadnia konieczność stosowania obowiązkowych szczepień.

Plan lekcji

 1. Nawiąż do tematu lekcji. Poproś uczniów o wyjaśnienie, dlaczego szczepi się małe dzieci. Zapytaj, przeciw jakim chorobom zostali zaszczepieni.
 2. Przedstaw uczniom cel lekcji, zadaj pytanie kluczowe, na które podczas lekcji uczniowie będą poszukiwać odpowiedzi:
  Czy szczepionki zatrzymają pandemię COVID-19?

Materiały:

 1. Prezentacja

Odporność organizmu

 1. Wyjaśnij, na czym polega odporność organizmu.
 2. Zapytaj uczniów o to, co może rozpoznawać układ odpornościowy człowieka jako czynniki chorobotwórcze. Następnie wyświetl grafikę, na której się one znajdują.

Materiały:

 • Prezentacja


Typy odporności

 1. Omów odporność swoistą i nieswoistą, wskazując na różnice między nimi.

   

Materiały:

 • Prezentacja


Profilaktyka

 1. Zapytaj uczniów o znane im zalecenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19.
 2. Wyświetl grafikę przedstawiającą zbiór zasad, do których należy się stosować.


Jak działają szczepionki?

 1. Wyświetl film przedstawiający sposób działania szczepionek. Powiedz, że sposób działania szczepionek jest bardzo podobny, niezależnie czy to szczepionki przeciw grypie, czy COVID-19.

Materiały


Dlaczego warto się szczepić?

 1. Wyświetl film przedstawiający znaczenie szczepień. 2.
 2. Zapytaj uczniów, dlaczego warto się szczepić.

Materiały


Szczepionki przeciw COVID-19

 1. Zapytaj uczniów o znane im szczepionki przeciw COVID-19.
 2. Poproś uczniów, aby korzystając z Bazy Wiedzy, odpowiedzieli na pytanie: Twoim zadaniem jest zamówienie szczepionki do punktu szczepień, w którym nie ma zamrażarek utrzymujących ultraniską temperaturę (-70 stopni Celsjusza). Którą szczepionkę przeciw COVID-19 zamówisz i dlaczego?

Materiały:

Podsumowanie

 1. Poproś uczniów o odpowiedź na pytanie: Czy szczepionki zatrzymają pandemię COVID-19?
 2. Przeprowadź quiz.

Materiały:

 • Prezentacja
 • Quiz


Refleksja

 • Zapytaj uczniów o wrażenia z lekcji.
 • Opcjonalnie:
  Poproś uczniów o przygotowanie infografiki pokazującej, jak skutecznie chronić się przed wirusem SARS-CoV-2.