Bezpłatne scenariusze edukacyjne dotyczące problematyki COVID-19 – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego

School,Girl,Is,Studying,Online.,Home,Schooling.,Distance,Education.,The

W odpowiedzi na wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące przeprowadzenia w szkołach akcji szczepień profilaktycznych  przeciwko COVID-19 dla uczniów w wieku 12-18 lat, jak również zapotrzebowanie szkół w zakresie modyfikacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego o treści związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i profilaktyką chorób zakaźnych, pracownicy Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego opracowali bezpłatne materiały edukacyjne, które pomogą Państwu w przeprowadzeniu akcji informacyjnej na temat profilaktyki COVID-19 wśród uczniów.

Wszystkie materiały edukacyjne udostępniane są na platformie REGIONAL COVID-HUB. Obejmują one:

  • pakiety edukacyjne dla klas 6-8  zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego (https://wlkp.covidhub.pl/edukacja/) zawierające scenariusze lekcji, a także gotowe prezentacje multimedialne dla nauczycieli. Scenariusze umożliwiają przeprowadzenie zajęć zarówno w formie stacjonarnej, zdalnej jak i hybrydowej. Ich tematyka obejmuje: podstawowe zagadnienia z zakresu wirusologii, immunologii i ochrony zdrowia. W kontekście organizacji szczepień w szkołach, szczególnie zachęcamy do skorzystania ze scenariusza Szczepienia ochronne.
  • zestawy pytań i odpowiedzi prezentujące w przystępny sposób informacje na temat profilaktyki i diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2 oraz przebiegu COVID-19 (https://wlkp.covidhub.pl/baza-wiedzy/)
  • interaktywną mapę pandemii pozwalającą na prześledzenie zmian sytuacji epidemicznej w Wielkopolsce (https://nextstrain.wlkp.covidhub.pl/narratives/sytuacja%20epidemiczna).

Przeczytaj więcej