Szanowni Państwo,

w obliczu nadchodzącej 4. fali pandemii COVID-19, po raz kolejny chciałbym zaprosić wszystkich do wzięcia udziału w badaniach prowadzonych w Zakładzie Wirusologii Molekularnej. Celem naszych badań jest identyfikacja czynników molekularnych wpływających na przebieg zakażenia SARS-CoV-2, oraz poznanie mechanizmów regulujących powstawanie przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 po przebytym zakażeniu, jak i po zaszczepieniu. Badania obejmują ankietę epidemiologiczną oraz pobranie około 5 ml krwi żylnej w celu analizy przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. W ramach niniejszej akcji zamierzamy jednocześnie oznaczyć poziom przeciwciał po zaszczepieniu (anty-SARS-CoV-2 S), jak i po przebytym zakażeniu (anty-SARS-CoV-2 PNC). Udział w badaniach jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny. Ze względów finansowych w badaniach mogą wziąć udział wyłącznie pracownicy Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

W imieniu całego zespołu badawczego,
Dr Paweł Zmora

E-mail: pzmora@ibch.poznan.pl

Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki (NCN) – SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID19 (UMO-2020/01/0/NZ6/00152).

dd.mm.rrrr
*kontakt – co najmniej 15 minut w zamkniętym pomieszczeniu
dd.mm.rrrr
dd.mm.rrrr
Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN informuje, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, tel. 61 852 85 03, e-mail. ibch@ibch.poznan.pl (zwany dalej Instytut).

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Instytutu: Inspektor Ochrony Danych, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ichb.poznan.pl

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
1. realizacji projektu badawczego oraz udziału w badaniach dotyczących przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 na podstawie wyrażonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
2. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń dla obrony przed nimi (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami).
3. zapewnienia rozliczalności (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO, którym jest wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut:
1. do czasu wycofania udzielonej zgody (o ile podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda i jest to jedyna podstawa przetwarzania);
2. w przypadku wniesienia skargi – przez okres 6 lat lub do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub innego tytułu.

V. ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe mogą zostać ujawnione upoważnionym pracownikom Instytutu, a także mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

VI. PAŃSTWA TRZECIE LUB ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w realizacji projektu badawczego oraz udziału w badaniach dotyczących przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2.